Сфера застосування Базових вимог до видачі та управлінню публічно-довірених сертифікатів Украина купить сертификат 

Правила выпуска DV и OV SSL сертификатов
для защиты информации сайта от перехвата

Контакты
☎ +380672576220

Проверка
SSL
Установка
SSL
Цепочка
SSL
Seal
SSL
CSR
pKey
Экспорт-Импорт
Конвертер
Code Sign
сертификаты
Email Smime
сертификаты
PDF и Word
сертификаты
База
знаний
Купить
SSL

Правила DV и OV SSL
Помощь
Введение
1. Сфера застосування (1)
2. Мета цього документу (1)
3. Посилання на документи (1)
4. Терміни (2)
5. Сокрашенія і абревіатура (5)
6. Визначення (6)
7. Гарантии и обязательства (6)
7.1 Центра сертификации (6)
7.1.1 Для бенефициаров (6)
7.1.2 Для сертификатов (6)
7.2. Заказчика сертификата (7)
8. Общественные обязательства (7)
8.1 Обязанности (7)
8.2 Полисы сертифката (7)
8.2.1 Реализация (7')
8.2.2 Оповещение (8)
8.3 Соблюдение обязательств (8)
8.4 Модель подтверждения (8)
9. Профиль и содержание сертификата (8)
9.1 Информация о ЦС (8)
9.1.1 Поле Common Name (8)
9.1.2 Поле Domain Component (8)
9.1.3 Поле Organization Name(8)
9.1.4 Поле Country Name (9)
9.2 Информация о владельце сертификата (9)
9.2.1 Subject Alternative Name (9)
9.2.2 Поле Subject Common Name (9)
9.2.3 Поле Subject Domain Component (9)
9.2.4 Поле Subject Organization Name (9)
9.2.5 Поле Subject Country Name (11)
9.2.6 Другие атрибуты Subject (11)
9.3 Certificate Policy Identification (11)
9.3.1 Reserved Certificate Policy Identifiers (11)
9.3.2 Root CA сертификаты (11)
9.3.3 Subordinate CA сертификаты (12)
9.3.4 Subscriber сертификаты
9.4 Срок действия (12)
9.5 Public Key владельца(12)
9.6 Серийный номер (12)
9.7 Дополнительные технические требования (13)
10. Составляющие сертификата (13)
10.1 Требуемая документация (13)
10.2 CSR Запрос сертификата (13)
10.2.1 Общие положения (13)
10.2.2 Запрос и сертификация (13)
10.2.3 Требования к информации (13)
10.2.4 Приватный ключ пользователя (13)
10.3 Соглашение пользователя (14)
10.3.1 Общие положения (14)
10.3.2 Условия Соглашения (14)
11. Методы верификации (15)
11.1 Авторизация (15)
11.1.1 Авторизация регистранта домена (15)
11.1.2 Авторизация IP адреса (15)
11.2 Проверка информации Subject (16)
11.2.1 Идентификация (16)
11.2.2 DBA / Торговая марка (16)
11.2.3 Аутентификация запроса (16)
11.2.4 Верификация личности (17)
11.2.5 Верификация страны (17)
11.3 Возраст данных сертификата (17)
11.4 Список запрещенных (17)
11.5 Запросы с повышеным риском (17)
11.6 Источники точных данных (17)
12. Выпуск сертитфиката для Корневого ЦС (18)
13. Проверка статуса и отзыв сертификата (18)

13.1 Отзыв (18)
13.1.1 Запрос на отзыв (18)
13.1.2 Отчет о проблеме сертификата (18)
13.1.3 Расследование (19)
13.1.4 Автоответчик (19)
13.1.5 Причины отзыва (19)
13.2 Проверка статуса сертификата (20)
13.2.1 Механизм (20)
13.2.2 Храгилище (20)
13.2.3 Время ответа (20)
13.2.4 Удаление записей (20)
13.2.5 Удостоверение OCSP (20)
14. Сотрудники и привлеченные (21)

14.1 Надежность и компетентность (21)
14.1.1 Идентификация и фоновая проверка (21)
14.1.2 Подготовка и уровень квалификации (21)
14.2 Делегирование функций (21)
14.2.1 Общее (21)
14.2.2 Соответствие обязательства (22)
14.2.3 Распределение ответственности (22)
14.2.4 Enterprise RAs (22)
15. Запись действий (22)
15.1 Документация и регистрация событий (22)
15.2 События и действия (22)
15.3 Сохранность (23)
15.3.1 Сохранность журнала аудита (23)
15.3.2 Сохранность документов (23)
16. Защита информации (23)

16.1 Объекты (23)
16.2 Оценка рисков (23)
16.3 План обеспечения безопасности (24)
16.4 Непрерывность бизнеса (24)
16.5 Безопасность системы (24)
16.6 Защита Private Key (25)
17. Аудит (25)

17.1 Приемлемые схемы аудита (25)
17.2 Регулярность аудита (25)
17.3 Отчет аудита (26)
17.4 Аудит готовности к выпуску (26)
17.5 Аудит делегированния функций (26)
17.6 Квалификация аудитора (26)
17.7 Церемония генерации ключей (27)
17.8 Регулярная качественная оценка собственного аудита (28)
18. Ответственность и возмещение ущерба (28))
18.1 Ответственность пользователя (28)
18.2 Возмещение ущерба (28)
18.3 Обязательства Корневого ЦС (28)
Приложение A - Криптографический алгоритм и требования к Ключам (Норматив) (29)
Приложение B – Расширения сертификата (Норматив) (30)
Корневой сертификат ЦС (30)
Сертификат Подчиненного ЦС (30)
Сертификат клиента (31)
Приложение C – Тестирование приложений разработчика ПО (Норматив) (33)

Базові вимоги до випуску і управлінню публічно довірених сертифікатів DV и OV

1. Сфера застосування

Базові вимоги до видачі та управлінню публічно-довірених сертифікатів описує підмножина вимог до Центрам Сертифікації для випуску публічно довірених сертифікатів. За винятком особливих випадків, ці вимоги застосовуються тільки до ситуації, яка відбувається після дати набрання чинності цих вимог.

Ці вимоги не описують всі питання, пов'язані з видачею та управлінням публічно довірених сертифікатів. CA / Browser Forum можете оновлювати Вимоги час від часу, з метою вирішення існуючих і виникаючих загроз для безпеки в мережі. Зокрема, очікується, що майбутні версії будуть містити більш формальний і комплексний аудит вимог до делегованих функцій.

Ця версія вимог розглядає тільки сертифікати призначені для використання перевірки автентичності серверів доступних через Інтернет. Аналогічні вимоги можуть бути включені в майбутні версії вимог для сертіфіктов підпису коду, S / MIME, позначки часу, VoIP, IM, веб-сервіси і т.д.,.

Ці вимоги не стосуються видачі або управління сертифікатами підприємств, які використовують свої Public Key Infrastructure тільки для внутрішніх цілей, і кореневі сертифікати якого не впливають на роботу розповсюдженням постачальника програмного забезпечення."; 


 DV SSL OV Сертификаты подтверждающие только Домен OV SSL OV Сертификаты подтверждающие Домен и Организацию EV SSL EV Зеленые усиленные сертификаты с указанием названия Организации подтверждают Домен и Организацию WC SSL wildcard Сертификаты защищающие все субдомены. Класс DV OV и EV SAN SSL SAN Мульти доменные  сертификаты защищающие несколько FQDN Доменов. Класс DV OV и EV PRO SSL SGC PRO сертификаты с технологией  Server Gated Cryptography. Класс  OV и EV CodeSign Сертификаты для подписи приложений и програмного кода MS, Java. Класс  OV и EV Email Сертификаты для подписи емаил smime. Класс  DV OV PDF Сертификаты для подписи документов PDF. Класс  OV PV Wi-Fi Сертификаты DigiCert для IoT и Wi Fi IoT Сертификаты DigiCert для IIoT ALL Все сертификаты DigiCert Familie: thawte, GeoTrust, DigiCert Купить сертификат

NO russia - мы не осблуживаем резидентов из россии Copyright © 1997-2024 adgrafics