Управление, операционный и физический контроль Правила выпуска SSL сертификатов Центром сертификации Украина купить сертификат 

Исходные требования для выдачи и управлению
Публично доверенными сертификатами

Контакты
☎ +380672576220

Проверка
SSL
Установка
SSL
Цепочка
SSL
Seal
SSL
CSR
pKey
Экспорт-Импорт
Конвертер
Code Sign
сертификаты
Email Smime
сертификаты
PDF и Word
сертификаты
База
знаний
Купить
SSL

Правила SSL
Допомога

1. Вступ
2. Публікація та обов'язки репозиторія
3. Ідентифікація і аутентіфікація
4. Операційні вимоги життєвого циклу сертифіката
5. Управління, операційний та фізичний контроль
6. Контроль технічної безпеки
7. Сертифікати, CRL та OCSP профілі
8. Аудит відповідності та інші оцінки
9. Інші ділові та юридичні питання

5. Management, Operational and Physical Controls

5.1. Physical security Controls
5.1.1. Site location and construction
5.1.2. Physical access
5.1.3. Power and air conditioning
5.1.4. Water exposures
5.1.5. Fire prevention and protection
5.1.6. Media storage
5.1.7. Waste disposal
5.1.8. Off-site backup
5.2. Procedural controls
5.2.1. Trusted Roles
5.2.2. Number of Individuals Required per Task
5.2.3. Identification and Authentication for Trusted Roles
5.2.4. Roles Requiring Separation of Duties
5.3. Personnel controls
5.3.1. Qualifications, Experience, and Clearance Requirements
5.3.2. Background Check Procedures
5.3.3. Training Requirements and Procedures
5.3.4. Retraining Frequency and Requirements
5.3.5. Job Rotation Frequency and Sequence
5.3.6. Sanctions for Unauthorized Actions
5.3.7. Independent Contractor Controls
5.3.8. Documentation Supplied to Personnel
5.4. Audit logging procedures
5.4.1. Types of Events Recorded
5.4.2. Frequency for Processing and Archiving Audit Logs
5.4.3. Retention Period for Audit Logs
5.4.4. Protection of Audit Log
5.4.5. Audit Log Backup Procedures
5.4.6. Audit Log Accumulation System (internal vs. external)
5.4.7. Notification to Event-Causing Subject
5.4.8. Vulnerability Assessments
5.5. Records archival
5.5.1. Types of Records Archived
5.5.2. Retention Period for Archive
5.5.3. Protection of Archive
5.5.4. Archive Backup Procedures
5.5.5. Requirements for Time-stamping of Records
5.5.6. Archive Collection System (internal or external)
5.5.7. Procedures to Obtain and Verify Archive Information
5.6. Key changeover
5.7. Compromise and disaster recovery
5.7.1. Incident and Compromise Handling Procedures
5.7.2. Recovery Procedures if Computing Resources, Software, and/or Data Are Corrupted
5.7.3. Recovery Procedures After Key Compromise
5.7.4. Business Continuity Capabilities after a Disaster
5.8. CA or RA termination

5. УПРАВЛІННЯ, ОПЕРАЦІЙНИЙ І ФІЗИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Вимоги до безпеки мережі та сертифікатів системи CA / Browser Forum включені як посилання, як це повністю викладено в цьому документі.

CA SHALL (РАЗРЕШАЕТСЯ, НУЖНО, должно быть) розробляти, впроваджувати та підтримувати комплексну програму безпеки, призначену для:
1. Захищати конфіденційність, цілісність та доступність даних сертифікатів та процесів керування сертифікатами;
2. Захищати від передбачуваних загроз або небезпек конфіденційність, цілісність та доступність Процесів керування даними та сертифікатами;
3. Захищати від несанкціонованого або незаконного доступу, використання, розголошення, зміни або знищення будь-яких даних про сертифікат або керування сертифікатами;
4. Захищати від випадкового втрати або знищення або пошкодження будь-яких даних про сертифікати або процесу управління сертифікатами;
5. Дотримувати всі інші вимоги безпеки, що застосовуються до CA згідно із законом.

Процес керування сертифікатами MUST (НЕОБХОДИМО, обязательно должно быть) включати в себе:
1. фізичну безпека та екологічний контроль;
2. контроль цілісності системи, включаючи управління конфігурацією, забезпечення цілісності довірчого коду та виявлення / попередження шкідливих програм;
3. безпека мережі та управління брандмауером, включаючи обмеження портів та фільтрацію IP-адреси;
4. управління користувачами, окремі цільові призначення, навчання, освіта та навчання;
5. логічний контроль доступу, ведення журналу активності та тайм-аути бездіяльності для забезпечення індивідуальної відповідальності.

Програма безпеки CA MUST (НЕОБХОДИМО, обязательно должно быть) включати щорічну оцінку ризику, яка:
1. Визначає передбачувані внутрішні та зовнішні загрози, які можуть призвести до несанкціонованого доступу, розкриття, неправильного використання, зміни або знищення будь-яких даних сертифікатів або процесів управління сертифікатами;
2. Оцінює ймовірність та потенційний збиток від цих загроз, беручи до уваги чутливість даних сертифікатів та процесів управління сертифікатами;
3. Оцінює достатність політики, процедур, інформаційних систем, технологій та інших заходів, які ЦС застосовує для протидії подібним загрозам.

На підставі оцінки ризиків, CA SHALL (РАЗРЕШАЕТСЯ, НУЖНО, должно быть) розробляти, впроваджувати та підтримувати план безпеки, що складається з процедур безпеки, заходів та продуктів, призначених для досягнення вищезазначених цілей, а також для управління та контролю ризиків, виявлених під час оцінки ризику , що відповідає чутливості даних сертифікатів та процесів управління сертифікатами. План безпеки MUST (НЕОБХОДИМО, обязательно должно быть) включати в себе адміністративні, організаційні, технічні та фізичні заходи, що відповідають чутливості даних сертифікатів та процесів управління сертифікатами. План безпеки ПОВИНЕН також приймати до уваги наявні технології та витрати на реалізацію конкретних заходів, а також застосовувати розумний рівень безпеки, відповідний шкоді, яка може спричинити порушення безпеки та характер даних, що підлягають захисту . 


 DV SSL OV Сертификаты подтверждающие только Домен OV SSL OV Сертификаты подтверждающие Домен и Организацию EV SSL EV Зеленые усиленные сертификаты с указанием названия Организации подтверждают Домен и Организацию WC SSL wildcard Сертификаты защищающие все субдомены. Класс DV OV и EV SAN SSL SAN Мульти доменные  сертификаты защищающие несколько FQDN Доменов. Класс DV OV и EV PRO SSL SGC PRO сертификаты с технологией  Server Gated Cryptography. Класс  OV и EV CodeSign Сертификаты для подписи приложений и програмного кода MS, Java. Класс  OV и EV Email Сертификаты для подписи емаил smime. Класс  DV OV PDF Сертификаты для подписи документов PDF. Класс  OV PV Wi-Fi Сертификаты DigiCert для IoT и Wi Fi IoT Сертификаты DigiCert для IIoT ALL Все сертификаты DigiCert Familie: thawte, GeoTrust, DigiCert Купить сертификат

NO russia - мы не осблуживаем резидентов из россии Copyright © 1997-2021 adgrafics